Teile das

Croque Mozzarella
type

mit Mozzarella, Tomaten, Basilikum und Salat

€7.50